Mijn Praktijk

Kosten per behandeling:

Verhinderd voor een behandeling:
Bij verhindering dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden. Bij geen of te laat bericht worden de kosten doorberekend. Let op! Deze kosten kunnen NIET worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Beroepsvereniging:
Om voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking te komen, is aansluiting bij beroepsorganisaties noodzakelijk. Vanaf 1 januari 2020 heb ik mijn lidmaatschap bij VBAG en RBCZ/TCZ.

Mijn aansluitnummer KvK: 55065473

Elektronisch declareren bij Zorgverzekeraars:
Zorgverzekeraars betalen in veel gevallen gedeeltelijk de kosten voor alternatieve therapie uit het Aanvullende Pakket. Uw eigen bijdrage geldt dus NIET voor een behandeling bij mijn praktijk.

Door middel van elektronische declaraties kan ik de declarabele kosten van de behandeling rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar. Dat betekent dat u van mij slechts een aanvullende factuur ontvangt voor kosten buiten uw verzekeringspakket. Met de meeste zorgverzekeraars heb ik de afspraak gemaakt voor elektronisch declareren.

Vraag bij mij naar de mogelijkheden.

Klacht en tuchtrechtregeling
Het Reglement afhandeling klachten en geschillen staat nader beschreven op de site van de VBAG, zie onderstaande link.

https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html